Kodeks postępowania w razie naruszenia zasad kodeksu etycznego pracowników

Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie

W sprawie naruszenia zasad zawartych w kodeksie mogą wnioskować pracownicy bursy, rodzice oraz wychowankowie, wypełniając formularz (załącznik nr 2B) dostępny w sekretariacie bursy i składając go do Komisji Etycznej.

Komisja Etyczna składa się z trzech osób wybranych spośród pracowników bursy.

Kadencja Komisji Etycznej trwa trzy lata, a jej skład jest podany do wiadomości wszystkim zainteresowanym.

Tryb wybierania komisji jest następujący:

  • dwóch nauczycieli - wychowawców wybieranych poprzez głosowanie Rady Pedagogicznej,
  • trzecia osoba - wybrany pracownik administracji i obsługi.

 Postępowanie w razie naruszenia zasad kodeksu etycznego:

  1. Rozmowa z Komisją Etyczną w celu wyjaśnienia zajścia i dojścia do wspólnego rozwiązania.
  2. Ponowna rozmowa z komisją zakończona notatką służbową.
  3. Rozmowa z dyrektorem bursy.
  4. Przedstawienie problemu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej


Wzór formularz

 Załącznik nr 2 B

do Zarządzenia nr 4/2011
Dyrektora Bursy Szkolnictwa Artystycznego
 z dnia 29.03.2011 roku

                                  

FORMULARZ

opisu zdarzenia