W związku z zaostrzeniem epidemii COVID-19 od dnia 1 grudnia 2021r. wprowadzamy zakaz wchodzenia rodziców, rodzeństwa i znajomych do pokoi wychowanków.

Dyrektor BSA
dr Teresa Nowak-Frukacz

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju w bursie obowiązuje zakaz organizowania imprez grupowych do odwołania.

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Artystycznego
      dr Teresa Nowak-Frukacz        

Uwaga!

W związku z zaostrzeniem epidemii COVID-19 od dnia 2 listopada 2021r. wprowadzamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych.

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Artystycznego
dr Teresa Nowak-Frukacz       

Drodzy Pracownicy – Wychowawcy, Administracji, Obsługi, Kuchni

W dniu 13 października 2021r.(środa) o godzinie 19.00 zapraszam do świetlicy na uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

Dyrektor Bursy, Teresa Nowak-Frukacz

Ważna informacja dla Wychowanków i Rodziców!

Wychowanek, który ma symptomy choroby jest zobowiązany do wyjazdu z bursy samodzielnie lub pod opieką rodzica/opiekuna prawnego w ciągu 24 godzin.

Rodzic/opiekun prawny zostanie powiadomiony przez wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.